СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË KOMITETIN PARLAMENTAR PËR STABILIZIM DHE ASOCIACION (KOMITETI I PËRZIER PARLAMENTAR BE-RM)

e-posta: jpc@sobranie.mk

Qëllimet dhe detyrat 
Rregullorja  

Mbledhjet e mëparshme (1995-2004)
Mbledhja e parë (30 dhe 31 mars 2005, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e dytë (5 dhe 6 dhjetor 2005, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)
Mbledhja e tretë (29 dhe 30 janar 2007, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e katërt (26 dhe 27 nëntor 2007, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)
Mbledhja e pestë (27 dhe 28 nëntor 2008, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e gjashtë (31 mars 2009, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)
Mbledhja e shtatë (18-19 shkurt 2010, Shkup, Republika e Maqedonisë)
Mbledhja e tetë (29 dhe 30 nëntor 2010, Bruksel, Mbretëria e Belgjikës)

Risi

Aktivitetet tjera 

                                  

Komiteti i Përzier Parlamentar - Republika e Maqedonisë dhe Bashkimi Evropian (BE) u formua në bazë të Rezolutës së Parlamentit Evropian më 10 mars 2004, si dhe në bazë të vendimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë më 7 dhjetor 2004 për formimin e Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në Komitetin Parlamentar për Stabilizim dhe Asociacion dhe në bazë të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociacion të Republikës së Maqedonisë (veçanërisht neni 114).  Formimi i Komitetit të Përzier Parlamentar (KPP) është pasqyrë e përcaktimit të qëndrueshëm të vendit tonë për anëtarësim me të drejta të plota në BE, si dhe pasqyrë e angazhimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, nëpërmjet dialogut parlamentar, të kontribuojë në procesin e eurointegrimeve dhe në arritjen e standardeve evropiane. Në esencë, KPP-ja paraqet forum ku anëtarët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit Evropian do të shkëmbejnë përvoja, mendime dhe qëndrime për përforcimin e partneritetit të ndërsjellë. Komiteti, si trup bilateral me të cilin Republika e Maqedonisë veçohet nga vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, paraqet përforcim formal dhe efikas dhe ngritje në nivel më të lartë të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe Parlamentit Evropian. Qëllimi kryesor i KPP-së është shqyrtimi i gjithë aspekteve të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe BE-së, veçanërisht implementimit të Marrëveshjes për stabilizim dhe asociacion. Për propozimin e Byrosë së Komitetit të Përzier Parlamentar mund të jepen rekomandime te Parlamenti Evropian, te Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë, te Këshilli i Bashkimit Evropian dhe te Komisioni Evropian. KPP-ja mban mbledhje dy herë në vit - njëherë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe njëherë në Parlamentin Evropian. Mbledhjet e Komitetit të Përzier Parlamentar përfundojnë me miratimin e Deklaratës përfundimtare, e cila faktikisht është dokument në të cilin janë përfshirë qëndrimet e përbashkëta për çështje aktuale. 


                    Kryetar:  KENAN HASIPI

           Nënkryetarë:  ANDREJ PETROV
                                      ERMIRA MEHMETI

                   Anëtare:  SILLVANA BONEVA 
                                     VLLADIMIR GJORÇEV
                                     ANTONIO MILLOSHOSKI
                                     ILIJA KITANOSKI
                                     ALEKSANDAR SPASENOVSKI
                                     IVAN STOILLKOVIQ 
                                     HAJRULLA MISINI
                                     BEKIM FAZLIU
                                     OLIVER SPASOVSKI
                                     MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                                     TANJA TOMIQ
                                     STANKA ANASTASOVA

Zëvendësanëtarë:   ALEKSANDAR NIKOLLOSKI 
                                      BORISLLAV STOJMENOV
                                      LILJANA POPOVSKA
                                      VLLADANKA AVIROVIQ
                                      PAVLE TRAJANOV
                                      MALISHA STANKOVIQ
                                      DËSHIRA IMERI 
                                      ORHAN IBRAIMI 
                                      SONJA MIRAKOVSKA
                                      BILJANA KAZANXHISKA
                                      PANÇE ORCEV
                                      SAMKA IBRAIMOSKI 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.