СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË DIMENSIONIN PARLAMENTAR TË INICIATIVËS SË EVROPËS QENDRORE (DP IEQ)

Delegacioni në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Evropës Qendrore përbëhet prej shefit, dy anëtarëve dhe tre zëvendësanëtarëve.

       Shefe e delegacionit:  VESNA BENDEVSKA

                            Anëtarë:   MIHAILLO XHOLLONGA
                                                HAJRULLA MISINI

          Zëvendësanëtarë:  VASKO PASHOVSKI
                                               LILJANA YATUROSKA
                                               GAZMEND ALIJI

Iniciativa e Evropës Qendrore është organizatë rajonale në të cilën janë të anëtarësuara 17 vende anëtare: Anglia, Austria, Bjellorusia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika e Çekisë, Hungaria, Italia, Maqedonia, Moldavia, Polonia, Romania, Sllovakia, Sllovenia, Ukraina, Serbia dhe Mali i Zi.   Iniciativa është themeluar në vitin 1989, me emrin Kuadragonalla, nga ana e katër vendeve:  Italisë, Hungarisë, Austrisë dhe RSF Jugosllavisë.  Në vitin 1990 në Iniciativë u kyç Çekosllovakia, me ç'rast bëhet Pentagonalla. 

Vijon Plolonia në vitin 1991 dhe grupi rritet në Heksagonalla, ndërsa në vitin 1992 anëtare bëhen Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia dhe Sllovenia, me ç’rast Iniciativa e ndërron emrin në Iniciativa e Evropës Qendrore.  Republika e Maqedonisë është anëtare e IEQ-së që nga viti 1993.  Iniciativa e Evropës Qendrore synon drejtë:  përforcimit të bashkëpunimit ndërmjet vendeve anëtare, përshpejtimit të procesit të integrimit evropian përmes mbështetjes së anëtareve më të zhvilluara dhe atyre të cilave u është më se i nevojshëm zhvillim i përshpejtuar ekonomik, përforcimit të aspekteve ekonomike, sociale, juridike dhe aspekteve tjera të procesit të tranzicionit dhe të ngjajshme. 

Dimensionin parlamentar të IEQ-së e përbëjnë Kuvendi parlamentar, Komiteti parlamentar dhe komitetet ad hoc të Kuvendit parlamentar.  Dy anëtarë të Parlamentit të secilit vend-anëtar marrin pjesë në punën e Komitetit Parlamentar, që mbahet në pranverë, ndërsa në Kuvendin Parlamentar, që mblidhet gjatë vjeshtës, marrin pjesë delegacione të përbëra prej tre deri shtatë anëtarë. Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përbëhet prej tre anëtarëve.                        
 
 
 
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.