СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË ASAMBLENË PARLAMENTARE TË ORGANIZATËS PËR SIGURI DHE BASHKËPUNIM NË EVROPË (AP OSBE)

Delegacioni në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë , përbëhet prej shefit, dy anëtarëve dhe tre zëvendësanëtarëve të Delegacionit.

              Shef i delegacionit:  ANA PAVLLOVSKA – DANEVA 

                                 Anëtarë:  VLLADIMIR GJORÇEV
                                                   BEKIM FAZLIU

               Zëvendësanëtarë:  DIMITAR STEVANANXHIJA
                                                   SAFET BISHEVAC
                                                   XHEVAT ADEMI

Asambleja Parlamentare e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP OSBE) është formuar në vitin 1991, pas propozimit për formimin e saj me Kartën e Parisit për Evropë të Re që nga viti 1990.  Detyra kryesore e Asamblesë Parlamentare është ta lehtësojë dialogun ndërparlamentar ndërmjet vendeve anëtare të OSBE-së dhe ta vlerësojë implementimin e qëllimeve të OSBE-së. 

Në kornizat e Asamblesë Parlamentare funksionojnë tre Komitete të Përgjithshme:  Komiteti për Demokraci, të Drejtat e Njeriut, Çështje Humanitare; Komiteti për Çështje Ekonomike, Teknologji dhe Mjedis Jetësor, si dhe Komiteti për Çështje Politike dhe Siguri.  Anëtarët e Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në AP të OSBE-së rregullisht marrin pjesë në punën e sesioneve të Asamblesë Parlamentare, të Komitetit të Përhershëm, si dhe në takimet tjera të organizuara nga AP e OSBE-së.                                                           
 
 
 
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.