СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË ASAMBLENË PARLAMENTARE TË MEDITERANIT (AP E MEDITERANIT)

Delegacioni në Asamblenë Parlamentare të Mediteranit përbehet prej shefit, dy anëtarëve dhe tre zëvendësanëtarëve të Delegacionit.

                       Shef i delegacionit: ILIJA DIMOVSKI


                                         Anëtarë:  HARALLAMPIE SHOKAROVSKI
                                                           EMILIJAN STANKOVIQ

                       Zëvendësanëtarë:  NEXHATI JAKUPI
                                                           BEXHIHUDIN SHEHABI
                                                           BEKIM FAZLIU

Asambleja Parlamentare e Mediteranit është organizatë relativisht e re ndërkombëtare multilaterale dhe paraqet vazhdim të dimensionit parlamentar të Konferencës shumëvjeçare për bashkëpunim në Mediteran (CSCM), proces i cili funksiononte në kornizat e Unionit Interparlamentar (UIP), ndërsa si organizatë e pavarur ndërkombëtare multilaterale filloi të funksionojë që nga shtatori 2006.  Sesioni inaugurues i Asamblesë Parlamentare të Mediteranit u mbajt më 10 dhe 11 shtator 2006 në Aman, Mbretëria Hashemite e Jordanit, kur me konsensus u miratua Statuti i kësaj organizate. 

Vende anëtare të Asamblesë Parlamentare të Mediteranit janë parlamentet e vendeve të bregut të Mediteranit: Shqipëria, Algjeria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Qipro, Egjipti, Franca, Greqia, Izraeli, Italia, Libani, Xhamahiria Libiane-Arabe, Malta, Monako, Maroko, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia, Spanja, Republika Arabe e Sirisë, Tunizia, Turqia dhe Palestina.  Gjithashtu, anëtare të AP të Mediteranit janë parlamentet e Republikës së Maqedonisë, Jordanit dhe Portugalisë, shtete të cilat nuk dalin në Mediteran, por të cilët ekonomikisht, politikisht dhe në mënyrë strategjike drejtpërdrejtë janë të ndërlidhur me të. 

Asambleja Parlamentare e Mediteranit mblidhet në seancë plenare, njëherë në vit.  Disa muaj para mbajtjes së seancës vjetore, mblidhen tre komitetet e përhershëm.           

Asambleja Parlamentare është vendosur me qëllim që t'i jepet rëndësi më të madhe diplomacisë parlamentare në rajonin e Mediteranit, përkatësisht rajoni të bëhet me forum personal parlamentar, si dhe përforcimit dhe avancimit të dialogut ndërmjet kulturave.
 
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.