Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Е-пошта: jpc@sobranie.mk

Цели и задачи
Деловник


Претходни состаноци (1995-2004)
Прв состанок (30 и 31 март 2005 година, Скопје, Република Македонија)
Втор состанок (5 и 6 декември 2005 година, Брисел, Кралството Белгија)
Трет состанок (29 и 30 јануари 2007 година, Скопје, Република Македонија)
Четврт состанок (26 и 27 ноември 2007 година, Брисел, Кралството Белгија)
Петти состанок (27 и 28 ноември 2008 година, Скопје, Република Македонија)
Шести состанок (31 март 2009 година, Брисел, Кралството Белгија)
Седми состанок (18-19 февруари 2010 година, Скопје, Република Македонија)
Осми состанок (29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија)
Деветти состанок (3-4 ноември 2011 година, Скопје, Република Македонија)
Десетти состанок (7 јуни 2012 година, Брисел, Кралство Белгија)
Единаесетти состанок (22-23 мај 2013 година, Стразбур, Француска Република)

Новости

Останати активности

                                     


Мешовитиот парламентарен комитет-Република Македонија и Европската Унија (ЕУ) е формиран врз основа на Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и одлуката на Собранието на Република Македонија од 7 декември 2004 година за основање Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација и врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието на Република Македонија, преку парламентарен дијалог, да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот, како билатерално тело со кое Република Македонија се одвојува од другите земји на т.н. Западен балкан, претставува формално и ефикасно зајакнување и издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. По предлог на Бирото на Мешовитиот парламентарен комитет можат да се даваат препораки до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието на Република Македонија и еднаш во Европскиот парламент. Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршна изјава која, пак, всушност е документ во кој се содржани заедничките ставови за одредени актуелни прашања.


        Претседател:
КЕНАН ХАСИПИ

Потпретседатели:    АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                    ЕРМИРА МЕХМЕТИ

              Членови:  СИЛВАНА БОНЕВА 
                                     ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                     АНТОНИО МИЛОШОСКИ
                                     ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                                     АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                     ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                     ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                     БЕКИМ ФАЗЛИУ
                                     ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                     МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА 
                                     ТАЊА ТОМИЌ
                                     СТАНКА АНАСТАСОВА

Заменици членови:  АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ
                                      БОРИСЛАВ СТОЈМЕНОВ
                                      ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                      ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
                                      ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                      МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                      ДЕШИРА ИМЕРИ
                                      ОРХАН ИБРАИМИ
                                      СОЊА МИРАКОВСКА
                                      БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА
                                      ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                      САМКА ИБРАИМОСКИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.