Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË KUVENDIN E UNIONIT EVROPËS PERENDIMORE

 

 Kryesues I delegacionitALEKSANDAR NIKOLLOVSKI
                       
                            Anëtarët:  XHEVAT ADEMI
                                                JOVAN MANASIEVSKI

        Zëvendës anëtarët :  LILJANA POPOVSKA
                                                QENAN HASIPI
                                                SADIJE ILJAZI


Kuvendi i Unionit të Evropës Perëndimore – Kuvendi Evropian për mbrojtje dhe siguri (KUEP), me seli në Paris është themeluar në vitin 1954, kurse mbrojtjen inauguruese e mbajti më 5 korrik 1955. Kuvendi i shqyrtoi dhe përkrahu aktivitetet ndërkombëtare në nivel evropian në të gjitha sferat nga sigurimi dhe mbrojtja evropiane, duke përfshirë edhe bashkëpunim në armatosje. Transformimi i Unionit të Evropës Perëndimorë dhe ndërmarrja e funksioneve operative të pjesës qeveritare të BUE nga  ana e  Unionit Evropian, sollën deri te ndryshimi i pozitës dhe funksioneve të Kuvendit të Unionit të Evropës Perëndimore. Kjo sot fokusohet në përcjelljen e politikës evropiane për mbrojtje dhe siguri (PEMS), duke vazhduar të bëjë mbikëqyrje mbi implementimin e përgjithshëm të obligimit për mbrojtje kolektive, të përcaktuara në nenin 5 të Marrëveshjes së ndryshuar të Brukselit, si dhe bashkëpunimin me NATO-n, të bazuar në nenin 4 të Marrëveshjes. Kuvendi, gjithashtu, i studion çështjet në lidhje me operacionet paqësore në Ballkan, Lindjen e Afërme dhe në Afrikë.

Në Kuvendin e Unionit të Evropës Perëndimore janë anëtarë rreth 400 deputetë nga parlamentet nacionale të 39 shteteve evropiane. Kuvendi mban dy mbledhje të rregullta vjetore në selinë e Kuvendit në Paris, kurse sipas nevojës mund të mbajnë edhe mbledhje të jashtëzakonshme në qytetet tjera. Në KUEP formohen gjashtë komisione të përhershme të cilat mbajnë disa mbledhje në vit. Kuvendi, gjithashtu organizon kolokuiume në të cilat marrin pjesë deputetë, ekspertë dhe përfaqësues të qeverive, që debatojnë për çështje rrjedhëse të mbrojtjes dhe sigurisë.

Delegacioni i Kuvendit i Republikës së Maqedonisë është i pranishëm vazhdimisht në mbledhjet e Kuvendit të Unionit të Evropës Perëndimore, duke filluar nga viti 1993. Në dhjetor të vitit 2003 Kuvendi i Republikës së Maqedonisë mori statusin “mysafir special”, kurse në shkurt 2006 me statusin “partnerë shoqërues asociativ” në KUEP. Me hyrjen në fuqi të Kartës dhe Rregullores së reviduar të Kuvendit të Unionit të Evropës Perëndimore (qershor 2008), delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mori statusin “partnerë” në KUEP.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.