Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË ASAMBLENË PARLAMENTARE NË ORGANIZATËN PËR SIGURI DHE BASHKËPUNIM NË EVROPË


Delegacioni i Asamblesë Parlamentare në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë përbëhet prej shefit të delegacionit dhe dy anëtarëve

 

Shef i delegacionit:  ANDREJ PETROV

                    Anëtarë:  VLLADIMIR GJORÇEV
                                       HISEN XHEMAILI

Zëvendës-anëtarë:  VASKO SHUTAROV
                                      CVETKO GROZDANOV
                                      DAUT REXHEPI

Asambleja Parlamentare e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (AP dhe OSBE) është formuar në vitin 1991, me propozim për formimin nga Urdhëresa e Parisit për Evropë të re nga viti 1990. Detyra themelore e Asamblesë Parlamentare është që ta lehtësojë dialogun ndërpalamentar ndërmjet vendeve anëtare të OSBE dhe ta vlersojë implementimin e qëllimeve të OSBE-së. Në suaza të Asamblesë Parlamentare funksionojnë tri komitete të përgjithshme: Komiteti për demokraci, të drejtat e njeriut, çështjet humanitare, Komiteti për çështje ekonomike, teknologji dhe mjedis jetësor, si dhe Komiteti për çështje politike dhe të sigurisë. Anëtarët e Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në AP të OSBE-së rregullisht marrin pjesë në punën e sesioneve të Asamblesë Parlamentare, Komitetit të Përhershëm, si dhe në mbledhjet e tjera të organizuara nga AP të OSBE-së.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.