Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


DELEGACIONI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË UNIONIN INTERPARLAMENTAR

 

Delegacionin në Unionin Interparlamentar përbëhet nga kryetari i Kuvendit, i cili është shef i Delegacionit dhe pesë anëtarëve. Delegacioni përbëhet nga deputetë t; gjinive të ndryshme.

 

Shef i delegacionit:  TRAJKO VELJANOVSKI 
     
                   Anëtarë:  SILVANA BONEVA
                                     TAHIR HANI
                                     JANI  MAKRADULI
                                     IMER ALIU
                                     GORAN MISOVSKI
                                     FLORA KADRIU

Unioni Interparlamentar (UNP), i themeluar në vitin 1889 është organizatë politike multilaterale më e vjetër në të cilën janë të anëtarësuar 154 parlamente nacionale dhe tetë kuvende parlamentare ndërkombëtare. Organizata botërore e parlamenteve me seli në Gjenevë ka statusin e mbikëqyrësit të përhershëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Si pikë qendrore për dialog parlamentar botëror, Unioni Interparlamentar punon për paqe dhe bashkëpunim ndërmjet popujve dhe për vendosjen e fortë të institucioneve përfaqësuese.

Për këtë qëllim UNP nxit kontakte, koordinim dhe këmbim të mendimeve ndërmjet parlamenteve dhe anëtarëve të parlamenteve të të gjitha vendeve, shqyrton çështje me interes ndërkombëtar dhe i paraqet qëndrimet e veta për ato çështje me qëllim të nxitjes së aktiviteteve nga ana e parlamenteve dhe anëtarëve të tyre, kontribuon në mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të njeriut, respektimi i të cilave është faktor thelbësor i demokracisë parlamentare dhe siguron njohje më të mirë të punës së institucioneve përfaqësuese dhe përforcimit e zhvillimit të mjeteve për aksion.

Unioni Interparlamentar paraqet burim të drejtpërdrejtë të informatave për ngjarjet dhe tendencat më të rëndësishme që zhvillohen në planin ndërkombëtar global, ndërsa veçanërisht aktivitetet kyç të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe agjencive të specializuara të saj. Ajo bashkëpunon edhe me organizata interparlamentare rajonale, si dhe me organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare të cilat janë të motivuara nga idealet e njëjta. Në këtë drejtim, UNP këmbëngul që të sigurohet pjesëmarrje sa më aktive e pjesëtarëve të parlamenteve në politikën ndërkombëtare. UNP ndërmerr edhe aktivitete për ratifikimin e instrumenteve juridike ndërkombëtare më të rëndësishme.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është anëtar i Unionit interparlamentar që nga viti 1994. Me vendimin për themelimin e delegacioneve, grupeve parlamentare dhe formave të tjera të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 85/2002) themelohet Delegacioni i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në UNP, i cili përbëhet nga kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe pesë anëtarëve.

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.