Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

                 Цели и задачи   
                 Деловник   
  
--------------------------------------------------------------------------------
  
                Претходни состаноци (1995 - 2004)    
                Прв состанок (30 и 31 март 2005 година, Скопје, Република Македонија)    
                Втор состанок (5 и 6 декември 2005 година, Брисел, Кралството Белгија)    
                Трет состанок (29 и 30 јануари 2007 година, Скопје, Република Македонија)    
                Четврт состанок (26 и 27 ноември 2007 година, Брисел, Кралството Белгија)   
                Петти состанок (27 и 28 ноември 2008 година, Скопје, Република Македонија)   
 
--------------------------------------------------------------------------------
  
                Останати активности   

Мешовитиот парламентарен комитет-Република Македонија и Европската Унија (ЕУ) е формиран врз основа на Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и одлуката на Собранието на Република Македонија од 7 декември 2004 година за основање Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација и врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието на Република Македонија, преку парламентарен дијалог, да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот, како билатерално тело со кое Република Македонија се одвојува од другите земји на т.н. Западен балкан, претставува формално и ефикасно зајакнување и издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. По предлог на Бирото на Мешовитиот парламентарен комитет можат да се даваат препораки до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието на Република Македонија и еднаш во Европскиот парламент. Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршна изјава која, пак, всушност е документ во кој се содржани заедничките ставови за одредени актуелни прашања.

Шеф на делегација: АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ 
 
   Потпретседатели: ИВАН АНАСТАСОВСКИ 
                                        ТЕУТА АРИФИ 
 
                      Членови: СИЛВАНА БОНЕВА  
                                        ФИЈАТ ЦАНОСКИ  
                                        ШАБАН САЛИУ  
                                        ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ 
                                        ВЕЛЕ МИТАНОСКИ  
                                        ВАЛЕНТИНА БОЖИНОВСКА  
                                        ЕЛМАЗЕ СЕЛМАНИ  
                                        КАБА ГАРИП  
                                        ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                        АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
                                        НЕЖДЕТ МУСТАФА  
                                        БЛЕРИМ БЕЏЕТИ  
 
  Заменици членови: АНИТА КРСТЕСКА КИПАРИЗОВСКА  
                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
                                       НАДИЦА ТУЛИЕВА ТАНЧЕВА
                                       ЗОРАН ВИТАНОВ  
                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА  
                                       ДАНАИЛ ДОНЧЕВ  
                                       РУЖДИ МАТОШИ  
                                       ФЛОРА КАДРИУ  
                                       ТАЛЕ ГЕРАМИТЧИОСКИ  
                                       МЕРИ ЃОРЃИЕВСКА МЛАДЕНОВСКА  
                                       ЗИМРЕТЕ ЈАКУПИ  
                                       АЈШЕ СЕЛМАНИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.