Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија


Документи


Мешовитиот парламентарен комитет-Република Македонија и Европската Унија (ЕУ) е формиран врз основа на Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и одлуката на Собранието на Република Македонија од 7 декември 2004 година за основање Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација и врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието на Република Македонија, преку парламентарен дијалог, да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот, како билатерално тело со кое Република Македонија се одвојува од другите земји на т.н. Западен балкан, претставува формално и ефикасно зајакнување и издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. По предлог на Бирото на Мешовитиот парламентарен комитет можат да се даваат препораки до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието на Република Македонија и еднаш во Европскиот парламент. Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршна изјава која, пак, всушност е документ во кој се содржани заедничките ставови за одредени актуелни прашања.Шеф на делегација: АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ  
 
   Потпретседатели: ТЕУТА АРИФИ
                                        СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ
 
                      Членови: ЈАНИ МАКРАДУЛИ 
                                        БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА  
                                        ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                                        ИВАН АНАСТАСОВСКИ 
                                        АДНАН ЈАШАРИ  
                                        ЕЈУП РУСТЕМИ  
                                        ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                                        НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                        ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
                                        ЗОРАН КРСТЕВСКИ 
                                        ЗАМИР ДИКА 
                                        МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
                                        ТЕУТА АРИФИ  
                                        СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
 
  Заменици членови: ЦВЕТАНКА ГАШОСКА
                                       ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                                       РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                       ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                                       РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                                       ГАЈУР САРАЧ 
                                       НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                       ЈУСУФ АРИФИ 
                                       САШКО КЕДЕВ 
                                       ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                       АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                       ЏЕВДЕТ НАСУФИ

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                            Архива>>

 

                                                                                                                                                                                     

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.