Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на ЕвропаДелегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици членови на Делегацијата. Акредитивите на членовите и замениците членови на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Македонија, најдоцна седум дена пред отпочнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание на Советот на Европа.


Шеф на делегација: ИГОР ИВАНОВСКИ    
 
                      Членови: РАФИЗ ХАЛИТИ  
                                        ЗОРАН КРСТЕВСКИ  
 
   Заменици членови: АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                         ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                         ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 

Советот на Европа е меѓувладина организација формирана на 5 мај 1949 година од 10 земји, а денес има 47 земји членки. Основните цели на Советот на Европа се:

• заштита на човековите права, плуралистичка демократија и владеење на правото;

• унапредување на свеста и охрабрување на развојот на европскиот културен идентитет и разновидност;

• барање на решенијата за проблемите со кои се соочува европското општество(ксенофобија, нетолеранција, заштита на човековата околина, клонирањето, сидата, дрогите и наркоманијата, организираниот крими-нал и сл.) и

• помагање на консолидацијата на демократската стабилност во Европа преку политички, законодавни и уставни промени.

Парламентарното собрание на Севетот на Европа е парламентарен форум на Советот на Европа, каде се расправаат проблемите со кои се соочува европското општество и има советодавна функција во однос на Комитетот на министрите. Тоа е најстарото парламентарно собрание креирано на европската почва. Неговата активност е фокусирана на прашања од тековната политичка важност, вклучувајќи ги и проблемите на модерното општество и аспекти на меѓународната политика. Со цел да доминираат европски а не национални интереси Собранието има пет политички групи: Група на европски народни партии, Социјалистичка група, Европска демократска група, Алијанса на либерали и демократи и Групата на обединетата европска левица. 
Вообичаено членовите се групираат во овие партиски групи според нивната партиска припадност во своите земји, но некои членови избираат да не бидат членови на ниедна политичка група. Собранието заседава четири пати годишно (јануари, април, јуни и септември), на јавни седници кои траат една работна седмица, а вообичено одржува и една мини пролетна седница во некоја од земјите - членки. 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             Архива>>

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.